SKLS-IP

SKLS IP

SKLS-IP

Ευρεσιτεχνίες - Εφευρέσεις

Οι Ελληνικές εφευρέσεις κατοχυρώνονται και προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1733/1987 «περί μεταφοράς τεχνολογίας, εφευρέσεων, τεχνολογικής καινοτομίας και σύστασης επιτροπής ατομικής ενέργειας» (ΦΕΚ 171/A/22.09.1987).

Το δικαίωμα στην εφεύρεση δημιουργείται με την απονομή του προβλεπόμενου στο νόμο αυτό διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.). Προϋποθέσεις για τη χορήγηση εγκύρου διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι το «νέο» της εφεύρεσης, η εφευρετική δραστηριότητα ως περιεχόμενο αυτής και η επιδεκτικότητα της εφεύρεσης προς βιομηχανική εφαρμογή.

Νέα κρίνεται μια εφεύρεση, αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής και ως τέτοια νοείται κάθε τι που είναι γνωστό οπουδήποτε στον κόσμο (αρχή της οικουμενικότητας) από γραπτή ή προφορική περιγραφή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για τη χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Μια επινόηση θεωρείται ότι εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα αν, κατά την κρίση του μέσου ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. Ήτοι, ο μέσος ειδικός να μη μπορούσε, αξιοποιώντας τη στάθμη της τεχνικής, να φθάσει στην επίλυση του τεχνικού προβλήματος ή, η εφεύρεση, κατά την κρίση του ειδικού, να μην προκύπτει κατά προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής.

Η διάρκεια ισχύος ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι 20 έτη από την επομένη της κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση ΔΕ. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει στον κάτοχό του το αποκλειστικό δικαίωμα να εκμεταλλεύεται παραγωγικά την εφεύρεση και αντίστοιχα να απαγορεύει σε κάθε άλλον να εκμεταλλεύεται παραγωγικά την εν λόγω εφεύρεση χωρίς τη συναίνεσή του.

Σε περίπτωση προσβολής του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, ο κάτοχος αυτού δικαιούται να απαιτήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, ενώ σε περίπτωση υπαίτιας (από δόλο ή αμέλεια) προσβολής αυτού, δικαιούται να απαιτήσει από τον προσβολέα αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική του βλάβη.

Ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας προστατεύεται επίσης και με το νόμο 146/1914 “περί αθεμίτου ανταγωνισμού”.

Το δικαίωμα σε μια ευρεσιτεχνία μπορεί να μεταβιβασθεί με έγγραφη συμφωνία, η δε μεταβίβαση συντελείται από την καταχώρηση της συμφωνίας στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που τηρείται στον Ο.Β.Ι. Με έγγραφη συμφωνία μπορεί ο δικαιούχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας να παραχωρεί σε άλλον άδεια εκμετάλλευσης του διπλώματος, η οποία επίσης καταχωρείται στο μητρώο ΔΕ.